Новини

Национална покана за кандидатстване по КД1 "Образователна мобилност", сектор "Младеж", 26 април 2018г.

 Уважаеми кандидати,

 

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД1, дейност "Мобилност", проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 26 април 2018г., 13:00 часа българско време.

 

Текстът на поканата е достъпен тук.

 

Поканата е публикувана на 27.03.2018г.

Екипът на ЦРЧР