Международно измерение във висшето образование

 

КД1

Кредитна мобилност
(Credit mobility)

 

КД1

Съвместни  магистърски
  програми
(Joint Master Degrees)

КД2

Изграждане на
капацитета
(Capacity building)

 

 

Дейности „Жан Моне“ (Jean Monnet)

 

 


НОВИНИ

 

АКТУАЛНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018:

 

- Еразмус Мундус Магистърски курсове - Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs);

-  Еразмус Мундус Съвместни магистърски програми -  Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs).

 

АКТУАЛНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018:

 

- Еразмус Мундус Съвместни докторски програми - Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs);

- Докторски програми по Дейност  "Мария Кюри", Програма "Хоризонт 2020" -  Marie Skłodowska-Curie Actions.

 

ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТСКИ ЗАЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА - ERASMUS+ MASTER DEGREE LOANS:

 

Програма "Еразъм+" ще предлага студентски заеми на студенти, които ще се обучават в магистърска програма в страна, участваща по програмата. Повече информация за отпускането на студентските заеми може да прочетете тук.

 

 

Кандидатстване?

За финансови институции

- Директно към Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Поканата за кандидатстване може да намерите тук.

За студенти

- Директно към одобрените финансови институции, които ще приемат студентските кандидатури и ще предоставят всички условия по процедурата за кандидатстване и отпускане на заемите.

 

 

Размер на заемите? - До 12 000 евро за едногодишно обучение в магистърска програма и до 18 000 евро за двугодишна магистърска програма.

 

Тук ще намерите информация за банките, които предоставят кредити за магистратури:
   

  MicroBank, Spain (AP start in 6/2015)

-         BPCE – Banques Populaires, France (AP start 6/2016)

-         BPCE – Caisses d’Epargne, France (AP start 6/2016)

-         Future Finance, operating in UK (AP start 9/2016)

-         Finanzbank, Turkey (AP start 10/2016)

-         University of Luxembourg, Luxembourg (AP starts in 9/2017)

 

Държавите, които предлагат E+ Master Loan са: Испания, Франция, Великобритания, Турция и Люксембург.

 

Университетът на Люксембург е единствен до момента, които предлага финансиране на студенти по такъв начин.