Подкрепа на образованието

Третата ключова дейност на програма „Еразъм+”, „Подкрепа за реформиране на политиките” има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение, чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки. 

Дейност „Структурен диалог” насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот и дебатa по въпроси, фокусирани върху теми и приоритети, определени от обновената политическа рамка в сферата на младежта. Структурен диалог е наименованието, използвано за дискусии между млади хора и отговорните за младежката политика с цел постигането на резултати, които са полезни за създаването на политики. Дебатът е структуриран около приоритети и срокове и предвижда събития, на които млади хора обсъждат предварително планирани теми както помежду си, така и с отговорните за формирането на политиките, с експерти в областта на младежта и с представители на публични власти, работещи по въпросите на младежта.

Крайният срок за подаване на проектопредложения към Националната агенция е 6 октомври 2017г.

 

НОВО!

 

Покана за кандидастване с краен срок 26 април 2018г.

 

АРХИВ

 

Покана за кандидастване с краен срок 15 февруари 2018г. 

 

Резултати от селекция на проектни предложения по КД3, покана за кандидатстване с краен срок 6 октомври 2017г.

 

Покана за кандидастване с краен срок 6 октомври 2017г.

 

Резултати от селекция на проектни предложения по КД3, покана за кандидатстване с краен срок 26 април 2017г.

 

Покана за кандидатстване с краен срок 26 април 2017г.

 

Резултати от селекция на проектни предложения по КД3, покана за кандидатстване с краен срок 2 февруари 2017г.

 

Покана за кандидатстване с краен срок 2 февруари 2017г.

 

Резултати от селекция на проектни предложения по КД3, покана за кандидатстване с краен срок 04 октомври 2016г.

 

Покана за кандидатстване с краен срок 4 октомври 2016г.

 

Резултати от селекция на проектни предложения по КД3, покана за кандидатстване с краен срок 26 април 2016г.

 

Покана за кандидатстване с краен срок 26 април 2016г.

 

Резултати от селекция на проектни предложения по КД3, покана за кандидастване с краен срок 2 февруари 2016г.

 

Покана за кандидатстване с краен срок 2 февруари 2016г.